تایل گچی آکوستیک

 

تایل گچی آکوستیک مدل ۱۲/۲۵ (پانچ مربعی)

مشخصات:

– دارای خاصیت جذب صوت می باشد .

– سوراخ های روی تایل به شکل مربع هایی است که طول هر ضلع آن ۱۲mm بوده و فاصله مرکز به مرکز این سوراخ ها از یکدیگر ۲۵mm می باشد.

تایل های گچی آکوستیک

 

تایل های گچی آکوستیک مدل ۱۸/۶ و ۶/۱۸ (پانچ دایره ای):

این نوع تایل ها دارای خاصیت جذب صوت می باشند.
سوراخ های روی تایل به شکل دایره هایی به قطر ۶mm بوده که فاصله مرکز به مرکز این سوراخ ها از یکدیگر ۱۸mm می باشد.

تایل گچی ساده

 

تایل گچی ساده :

تایل های گچی ساده بدون سوراخ و فاقد خاصیت جذب صوت بوده و در انواع بدون روکش و باروکش عرضه می شوند.
تایل های بدون روکش به صورت ساده یا رنگ شده سفید عرضه می گردند.
تایل های با روکش pvc ( بر روی تایل ) دارای سطح نهایی زیبایی هستند. مزیت ویژه این گونه تایل ها امکان تمیز کاری آنها می باشد.همچنین این تایل نیازی به رنگ آمیزی ندارد، بنابر این سرعت کار بالا می رود.

تایل های با روکش آلومینیوم در مکان هایی که احتمال تعرق و ریزش آب بر پشت تایل وجود دارد ( مانند محل عبور لوله های تاسیساتی و مناطق شرجی نظیر شمال یا جنوب کشور ) قابل استفاده هستند.

 

تایل گچی آکوستیک

 

تایل گچی آکوستیک مدل ۸/۱۲/۳۶ (پانچ دایره ای):

این نوع تایل دارای خاصیت جذب صوت است . سوراخ های روی تایل به شکل دایره هایی به قطر ۸mm و ۱۲mm بوده که فاصله مرکز به مرکز این سوراخ ها از یکدیگر ۳۶mm می باشد.