دیوار مقاوم در برابر حریق و رطوبت:

این نوع دیوار به عنوان سدی در برابر عبور آتش و حرارت ناشی از آن عمل می نماید و وقتی که در یک سمت کانون آتش و حرارت بسیار بالا وجود دارد، دمای سمت دیگر (سمت ایمن) از اندازه مشخص و محدودی تجاوز نمی کند.

دیوار مقاوم در برابر حرارت و صوت

دیوارهای پوششی کناف، جهت بازسازی دیوارهای بنایی جدیدT بهسازی صوتی و حرارتی ساختمان ها، ایجاد فضای تاسیساتی در ساختمانها، ایجاد پوشش های ضد حریق و عایق کاری دیوارها در برابر رطوبت و بخار به کار می روند.
دیوارهای پوششی کناف به دو صورت با سازه و بدون سازه اجرا می شوند.
از کاربردهای دیوارهای پوششی کناف، می توان عایق کاری حرارتی و صوتی دیوارهای خارجی ساختمان را نام برد.

دیوار مقاوم در برابر اشعه ایکس (X):

با نصب یک لایه صفحه سربی در فضای داخلی دیوار کناف، می توان از عبور اشعه ایکس جلوگیری کرد. این نوع دیوارها در مراکز رادیولوژی مورد استفاده هستند.

دیوارهای جداکننده مقاوم در برابر حریق

از این سیستم ها جهت حفاظت تیرها، ستون ها و سایر اعضای سازه های فولادی و همچنین پوشش داکتها و کانالهای تاسیساتی در مقابل آتش مستقیم (تا ۱۸۰ دقیقه) استفاده می شود.

در این ساختار دو روش اجرایی وجود دارد:
اجرای پوشش با زیرسازی فولادی و بدون زیرسازی.

پوشش اجزا با استفاده از صفحات مقاوم در برابر حریق (FR) یا در هنگام لزوم صفحات مقاوم در برابر حریق و رطوبت (FM) صورت می گیرد.