کناف

دیوارهای خارجی کناف

در این مطلب قصد داریم درباره ی دیوارهای خارجی کناف که نوعی از عایق کاری حرارتی داخلی در ارتباط با ساختار کناف می باشد مواردی را بیان کنیم. این دیوارها، در واقع دیوار خارجی Aquapanel کناف می باشد که برای ساخت جداره های ساختمانی که در حال احداث هستند نیز ادامه مطلب…

کناف

ساختار کناف با عایق کاری حرارتی داخلی

دیوارهای پوششی با سازه کناف در مطالب قبلی مواردی را در خصوص دیوارهای پوششی کناف با سازه بیان کردیم و همان طور که ذکر کردیم این دیوارها دارای ساختاری می باشند که صفحات روکش دار گچی بر روی زیرسازی فلزی این دیوارها پیچ خواهند شد. حال این زیرسازی یا می ادامه مطلب…