کناف

نکات مهم در خصوص اجرای کناف و بازرسی فنی آن

بازرسی فنی پروژه ی کناف برای کسب اطمینان بیشتر از کیفیت اجرای سیستم های ساخت و ساز خشک و اجرای پروژه های کناف، بازرسی فنی اینگونه از پروژه ها توسط عده ای از کادر فنی شرکت های پروژه های کناف صورت می گیرد. این بازرسی در مراحل مختلفی از عملیات ادامه مطلب…