کناف

ارتباط ساختار کناف با عایق حرارتی خارجی

ارتباط ساختار کناف در رابطه با عایق حرارتی خارجی دیوار گرم کناف (warm wall) یکی از ساختارهای بسیار مناسبی که برای عایق کاری حرارتی مورد استفاده قرار می گیرد، دیوار گرم کناف می باشد که تعبیه شده در جداره های خارج از ساختمان ها هستند. یکی از متریال هایی که ادامه مطلب…