سازه های دیوارهای پوششی کناف مستقل از دیوار زمینه

توضیحات مختصری در خصوص دیوارهای پوششی کناف داده شد که در مطلب قبلی بیان کردیم و مطلع شدید که این دیوارها به عنوان دیوار جدا کننده ی کناف نیز عمل خواهند کرد. این نوع از دیوارهای پوششی در موارد بسیاری کاربرد دارند که از آن ها استفاده می شود: این ادامه مطلب…