کناف

ساختار کناف با عایق کاری حرارتی داخلی

دیوارهای پوششی با سازه کناف در مطالب قبلی مواردی را در خصوص دیوارهای پوششی کناف با سازه بیان کردیم و همان طور که ذکر کردیم این دیوارها دارای ساختاری می باشند که صفحات روکش دار گچی بر روی زیرسازی فلزی این دیوارها پیچ خواهند شد. حال این زیرسازی یا می ادامه مطلب…