56110-MedPic

 

سیستم های حفاظت ساختمان در برابر حریق کناف:

از این ساختار جهت حفاظت تیرها، ستونها و سایر اعضای سازه های فولادی و همچنین پوشش داکتها و کانالهای تأسیساتی در برابر آتش مستقیم ( تا ١٨٠ دقیقه ) استفاده می شود .
در این ساختار دو روش اجرایی وجود دارد:

اجرای پوشش با زیرسازی فولادی و بدون زیرسازی .

پوشش اجزا با استفاده از FM یا در موقع لزوم صفحات مقاوم در برابر حریق و رطوبت FR از صفحات مقاوم در برابر حریق صورت می گیرد.

 

دیدگاهتان را بنویسید