تایل گچی

تفاوت تایل آکوستیک و پانل آکوستیک

چ مشخصات تایل آکوستیک .تایل آکوستیک برای بهبود صدای تولید شده در ساختمان استفاده می شود .این محصول مانند جدار ، انتقال صدا از بیرون به داخل را کاهش می دهد .انواع مختلفی از تایل آکوستیک وجود دارد مانند تایل هایی که از سقف متصل می شوند و تایل هایی ادامه مطلب…