55088-MedPic

 

دیوارهای تزئینی (دکوراتیو):

دیوارهای کناف دارای انعطاف معماری بسیار خوبی می باشند؛
به همین دلیل می توان طرح های مختلف معماری را با استفاده از این ساختارها اجرا کرد.

 

دیدگاهتان را بنویسید