در مطالب قبلی هم درباره ی دیوارهای پوششی زمینه با سازه متصل و هم درباره ی دیوارهای با سازه مستقل مواردی را بیان کردیم. اما اینبار در این مطلب قصد داریم مواردی را در خصوص دیوارهای پوششی بدون سازه مواردی را بیان کنیم.

همان طور که می دانید پس سه نوع اصلی از دیوارهای پوششی کناف وجود دارد که برای ساختمان ها و دیوارهای کنافی مورد استفاده قرار می گیرد. که شامل دیوارهای پوششی کنافی با سازه های متصل، دیوار پوششی با سازه مستقل و بدون سازه هستند.

در صورتی که معماری بخواهد با سرعت بیشتری در جهت بازسازی دیوارهای بنایی قدیمی فعالیت کند می تواند از دیوارهای پوششی بدون سازه کناف استفاده کند که نه تنها ساختاری بسیاری سریع دارد بلکه بسیار کارآمد می باشد.

از این دیوارها می توان برای پوشش دیوارهای بنایی جدید استفاده کرد که این عملیات شامل نازک کاری نیزمی باشد و همچنین عملیات دیگری در این خصوص صورت می گیرد که شامل بهسازی حرارتی و صوتی ساختمان ها می باشد.

موضوعی که در اینجا وجود دارد امکان دارد ساختار این گونه از دیوارها متفاوت از ساختار دیگر دیوارهای پوششی باشد. در این نوع از ساختارها از یک لایه پنل گچی و پنل مرکب نیز استفاده می گردد.

در واقع پنل مرکب همان پنل گچی می باشد که با لایه عایق پوشیده شده است.

این صفحات که به صورت مرکب می باشند به نوعی متفاوت از سازه های متصل و مستقل وصل می شوند و این صفحات بدون زیرسازی فلزی می باشند که با استفاده از چسب خمیری مخصوص به دیوار زمینه به طور مستقل، متصل خواهند شد.

این چسب های خمیری، پرلفیکس می باشند که حتی می توان بدون پرلفیکس با استفاده از درزگیر کناف این کار را انجام داد.

البته این درزها بایستی به وسیله ی بتونه ی مخصوصی به یکدیگر متصل گردند و همچین درزهای این صفحات به وسیله ی یک نوار مخصوصی به صورت یکپارچه به هم وصل می شوند.

در نهایت سحطی که از این دیوار زمینه شکل می گیرد می توان بر روی آن رنگ های مختلفی انجام داد و روی آن را کاغذ دیواری کرد و همچنین پوشش های خاصی را بر روی آن انجام داد.