در مطلب قبلی درباره ی دیوارهای پوششی کناف که به دیوار زمینه متصل بودند صحبت کردیم و مواردی را در این خصوص بیان کردیم. اما در این مطلب قصد داریم درباره ی دیوارهای پوششی با سازه مستقل از دیوار زمینه مواردی را بیان کنیم.

همان طور که در مطلب قبل ذکر کردیم سه نوع دیوار پوششی کناف وجود دارد که شامل : دیوار پوششی با سازه متصل به دیوار زمینه، با سازه مستقل از دیوار زمینه و بدون سازه می باشد.

دیوار پوششی کناف با سازه مستقل از دیوار زمینه

در ابتدا قصد داریم این گونه از دیوارها را از لحاظ ساختاری بررسی نمائیم. دیوارهای پوششی با سازه مستقل از دیوار زمینه به لحاظ ساختاری کاملا شبیه دیوارهای جداکننده کناف می باشند، اما تفاوت هایی را با یکدیگر دارند.

تفاوتی که در اینجا قابل ذکر است آن است که پنل ها در این نوع از دیوارها تنها در یک سمت ساختار نصب خواهند شد. این ساختارها مزیت های بسیاری دارند که اصلی مزیت آن این می باشد که هیچگونه وابستگی به شرایط دیوار زمینه ندارند.

به طور کلی از دیوارهای پوششی که به صورت سازه مستقل از دیوار زمینه می باشند در موارد زیر استفاده می شود:

در صورتی که ساختار با کد حریق مورد نظر اجرا گردد این نوع پوشش مورد استفاده قرار می گیرد. به طور مثال این مورد برای مواقعی کاربرد بسیاری دارد که بخواهیم مقاومت دیوار بنایی را در برابر حریق در ساختمان های در حال بهره برداری افزایش دهیم.

مورد دیگری که از آن استفاده می گردد آن است که ارتفاع دیوار پوشش کاری از ۳ متر بیشتر باشد.

در صورتی که نصب بارهای طره ای با محاسبات استاتیکی مشخص و بارگذاری آن مشخص شود.

مورد دیگری که از دیوارهای پوششی کناف با سازه مستقل از دیوار زمینه استفاده می شود در صورتی می باشد که فاصله تاسیساتی زیادی برای تعبیه لایه عایق و یا عبور تاسیسات حجیم مورد نظر باشد.

برای دریافت لیست قیمت انواع کناف کلیک کنید یا با بخش فروش در تماس باشید.