55464-MedPic

 

صفحات مسلح سیمانی داخلی:

این صفحات، محصولی مشترک از شرکت های Knauf و USG بوده و جایگزین مناسبی برای مصالح بنایی در ساخت و سازهای داخل ساختمان (مانند دیوارها و سقف های داخلی، دیوار و سقف سرویس های بهداشتی، آشپزخانه ها و استخرها) می باشند.

موارد استفاده:
ساخت انواع دیوارهای جداکننده داخلی واقع در فضاهای مرطوب
قابل استفاده در دیوار و سقف استخرها و سلولهای تر با رطوبت نسبی بیش از ۸۰%