دیوار پوششی با سازه کناف دارای ساختاری متفاوت با دیوار پوششی بدون سازه می باشد که در این مطلب قصد داریم درباره ی آن توضیحات بیشتری بدهیم. در دیوارهای پوششی با سازه، از زیر سازی فلزی خاصی استفاده شده است که در این مطلب به آن می پردازیم و همچنین از یک عایق حرارتی استفاده است که زیر، زیر سازی فلزی قرار گرفته است و همچنین صفحات روکشدار گچی خاصی روی آن تعبیه شده است که کارایی متفاوتی دارد و مانند دیوار پوششی بدون سازه نیز در بین آن درزگیری هایی نیز انجام خواهد شد.

دیوار پوششی با سازه کناف چه ساختاری دارد؟

ساختار این دیوار با بدون سازه متفاوت می باشد و همان طور که قبلا ذکر کردیم صفحات روکش دار گچی بر روی زیر سازی فلزی قرار گرفته شده است که این صفحات به یکدیگر پیچ شده اند. در واقع نکته ای که در اینجا مد نظر است آن است که این زیرسازی فلزی می تواند یا به دیوار متصل گردد و یا مستقل از دیوار برای نصب نیز اجرا گردد.

نکته ای که در اینجا مد نظر است عایق حرارتی که برای این دیوار تعبیه شده است در فاصله ی آزاد و مناسبی میان صفحه ی روکش دار و دیوار زمینه قرار گرفته است و این فاصله می تواند بسیار کم و در حد میلی متری باشد.

این فاصله ی آزاد خود نیز می تواند مزیت ها و ویژگی های مثبتی نیز داشته باشد که یکی از آن ها این است که برای نصب لایه ی عایق با ضخامت های مختلف نیز فضای مناسب وجود دارد و دیگری آن است که می توان مشکلات اجرایی دیوار کناف را به راحتی یافت و بر آن نیز غلبه کرد که این مشکلات می تواند شامل ناشاقولی و همچنین حذف شیار زنی های مخلف می باشد و همچنین در صورت وجود این فضای مناسب و آزاد می توان به راحتی تاسیسات الکتریکی و مکانیکی را از آن عبور داد.

یکی دیگر از مزیت های بسیار مهم این دیوارها که در این خصوص قابل ذکر است آن است که می توان با شرایط های مختلف نیز آن را اجرا نمود و حتی می توان به اندازه ی ۱۰ متر آن را نیز پوشش دهی کرد.