توضیحات مختصری در خصوص دیوارهای پوششی کناف داده شد که در مطلب قبلی بیان کردیم و مطلع شدید که این دیوارها به عنوان دیوار جدا کننده ی کناف نیز عمل خواهند کرد. این نوع از دیوارهای پوششی در موارد بسیاری کاربرد دارند که از آن ها استفاده می شود:

این موارد در مطلب قبلی ذکر گردید اما در این مطلب سعی داریم چندین مورد دیگر از آن را ذکر نمائیم.

یکی از نکاتی که بایستی در این خصوص در نظر داشته باشید آن است که دیوارهای پوششی کناف با شرایط مناسبی به یکدیگر اتصال گردند که در واقع این شرایط می تواند مختلف باشد. دیوار زمینه ی پوششی کناف نباید ناشاقول و ناصاف باشد و سست باشد و بایستی از مواد درجه ی یک و با کیفیتی ساخته شده باشد. در صورتی که می خواهید دیوار پوشش زمینه ی کناف را نصب نمائید بایستی اطمینان گردید تا آن دیوار آلودگی نداشته باشد و همچنین شرایط نامساعدی در آن به کار نرفته باشد و همچنین در شرایط مساعدی نصب و اجرا گردد.

در صورتی که می خواهید دیوار پوشش زمینه کاملا مستقل از دیوار زمینه باشد، می توانید بدون آن که آسیبی به دیوار زمینه وارد گردد یک پوشش از دیوار کناف ایجاد نمائید. که این گونه از دیوارها غالبا مناسب برای پروژه های مرمتی و همچنین احیا نمودن ساختمان های تاریخی می باشد و همچنین حفاظت از دیوار زمینه می باشد تا زمان بهره برداری از بنا و این کار بدون آسیب رسیدن به دیوار زمینه یک پوشش انجام می شود.

انواع مختلفی از دیوارهای پوششی با سازه مستقل از دیوار زمینه وجود دارد که در سری های مختلف W6 می باشند و برای دیوارهایی با سازه های کناف مورد استفاده قرار می گیرند.

هرکدام از این دیوارهای پوششی کناف که با مدل های مختلفی می باشند برای مصارف مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند و همچنین هرکدام دارای ساختارهای مختلفی می باشند.

کناف