سقف کاذب مشبک

طراحی و اجرای سقف کاذب مشبک کناف.

برای اطلاع از طرح های مختلف سقف کاذب مشبک و طراحی های جدید سقف کاذب مشبک کناف و اجرا و قیمت ها با کارشناسان ما تماس بگیرید.

 

سقف کاذب مشبک

سقف کاذب مشبک

تایل گچی ساده

تایل گچی ساده

تایل های آکوستیک

تایل های آکوستیک

 

تایل های گچی آکوستیک

تایل های گچی آکوستیک

تایل فلزی روکش دار آلومینیوم

انواع تایل پانچ مربعی

انواع تایل پانچ مربعی

 

تایل های سقفی پانچ مربعی

تایل های سقفی پانچ مربعی

انواع تایل های گچی

انواع تایل های گچی

تایل گچی آکوستیک مدل پانچ دایره ای

تایل گچی آکوستیک مدل پانچ دایره ای

 

تایل کناف ایران

تایل کناف ایران

سقف های کاذب مشبک

سقف های کاذب مشبک

انواع تایل گچی

انواع تایل گچی

 

نحوه اجرای سقف کاذب

نحوه اجرای سقف کاذب

مدل تایل های آکوستیک

مدل تایل های آکوستیک

لیست قیمت سقف کاذب

لیست قیمت سقف کاذب

 

اتصال آویز به سقف اصلی

اتصال آویز به سقف اصلی

نصب نبشی تراز

نصب نبشی تراز

قرار دادن تایلها درون شبکه

قرار دادن تایلها درون شبکه

 

اجرای شبکه سازه

اجرای شبکه سازه