دیوار عایق رطوبتی

دیوار عایق رطوبتی

طراحی ایمن زلزله با کناف ایران

طراحی ایمن زلزله با کناف ایران

ساختمان ضد زلزله

ساختمان ضد زلزله

 

حفاظت سازه در برابر حریق

حفاظت سازه در برابر حریق

سبک سازی ساختمان

سبک سازی ساختمان

دیوار سبک و غیر باربر کناف

دیوار سبک و غیر باربر کناف

 

سازه فولادی سبک

سازه فولادی سبک

کناف در ساختمان

کناف در ساختمان

پوشش مقاوم در برابر حریق کانال های تاسیساتی

پوشش مقاوم در برابر حریق کانال های تاسیساتی

 

عایق حرارتی و صوتی ساختمان

عایق حرارتی و صوتی ساختمان

عایق کاری حرارتی از خارج

عایق کاری حرارتی از خارج

عایق کاری مجتمع اداری

عایق کاری مجتمع اداری

 

عایق کاری مجتمع مسکونی

عایق کاری مجتمع مسکونی

بهینه سازی انرژی در ساختمان

بهینه سازی انرژی در ساختمان

پوشش مقاوم در برابر آتش سازه - تیر و ستون

پوشش مقاوم در برابر آتش سازه – تیر و ستون

 

دیوار جدا کننده مقاوم در برابر حریق

دیوار جدا کننده مقاوم در برابر حریق

پوشش مقاوم در برابر آتش سوزی کانال های تاسیساتی

پوشش مقاوم در برابر آتش سوزی کانال های تاسیساتی

دیوار جدا کننده مقاوم در برابر حریق

دیوار جدا کننده مقاوم در برابر حریق

 

نصب صفحات مقاوم در برابر حریق-FR

نصب صفحات مقاوم در برابر حریق-FR

سیستم حفاظت ساختمان در برابر حریق

سیستم حفاظت ساختمان در برابر حریق

نصب زیر سازی فلزی

نصب زیر سازی فلزی