ساختمان ضد زلزله

55042-MedPic

استفاده از دیوارهای سبک کناف به جای دیوارهای سنگین بنایی، موجب کاهش وزن ساختمان به میزان ۳۶ درصد و کاهش نیروی زلزله به میزان ۵۹ درصد شده است.
به علاوه، مشاهده می شود که استفاده از دیوارهای سنگین و صلب بنایی موجب کاهش چشمگیر دوره تناوب ساختمان شده است (کاهش دوره تناوب موجب تشدید پاسخ لرزه ای سازه می شود) در حالی که استفاده از دیوار سبک و انعطاف پذیر کناف نه تنها موجب کاهش دوره تناوب ساختمان نشده، بلکه موجب بهبود آن شده است.

 

سبک سازی ساختمان

55044-MedPic

 

سبک سازی با استفاده از ساختارهای کناف، آثار زیانبار ناشی از جرم زیاد را برطرف می کند.

استفاده از دیوارهای سبک کناف به جای دیوارهای سنگین بنایی، موجب کاهش وزن ساختمان به میزان ۳۶ درصد و کاهش نیروی زلزله به میزان ۵۹ درصد شده است.
به علاوه، مشاهده می شود که استفاده از دیوارهای سنگین و صلب بنایی موجب کاهش چشمگیر دوره تناوب ساختمان شده است (کاهش دوره تناوب موجب تشدید پاسخ لرزه ای سازه می شود) در حالی که استفاده از دیوار سبک و انعطاف پذیر کناف نه تنها موجب کاهش دوره تناوب ساختمان نشده، بلکه موجب بهبود آن شده است.

 

سازه فولادی سبک

55046-MedPic

 

استفاده از دیوارهای سبک کناف به جای دیوارهای سنگین بنایی، موجب کاهش وزن ساختمان به میزان ۳۶ درصد و کاهش نیروی زلزله به میزان ۵۹ درصد شده است.
به علاوه، مشاهده می شود که استفاده از دیوارهای سنگین و صلب بنایی موجب کاهش چشمگیر دوره تناوب ساختمان شده است (کاهش دوره تناوب موجب تشدید پاسخ لرزه ای سازه می شود) در حالی که استفاده از دیوار سبک و انعطاف پذیر کناف نه تنها موجب کاهش دوره تناوب ساختمان نشده، بلکه موجب بهبود آن شده است.

 

دیوار عایق رطوبتی

دیوار عایق رطوبتی

طراحی ایمن زلزله با کناف ایران

طراحی ایمن زلزله با کناف ایران

ساختمان ضد زلزله

ساختمان ضد زلزله

 

حفاظت سازه در برابر حریق

حفاظت سازه در برابر حریق

سبک سازی ساختمان

سبک سازی ساختمان

دیوار سبک و غیر باربر کناف

دیوار سبک و غیر باربر کناف

 

سازه فولادی سبک

سازه فولادی سبک

کناف در ساختمان

کناف در ساختمان

پوشش مقاوم در برابر حریق کانال های تاسیساتی

پوشش مقاوم در برابر حریق کانال های تاسیساتی

 

عایق حرارتی و صوتی ساختمان

عایق حرارتی و صوتی ساختمان

عایق کاری حرارتی از خارج
عایق کاری مجتمع اداری

عایق کاری مجتمع اداری

 

عایق کاری مجتمع مسکونی

بهینه سازی انرژی در ساختمان

بهینه سازی انرژی در ساختمان

پوشش مقاوم در برابر آتش سازه - تیر و ستون

پوشش مقاوم در برابر آتش سازه – تیر و ستون

 

دیوار جدا کننده مقاوم در برابر حریق

دیوار جدا کننده مقاوم در برابر حریق

پوشش مقاوم در برابر آتش سوزی کانال های تاسیساتی

پوشش مقاوم در برابر آتش سوزی کانال های تاسیساتی

دیوار جدا کننده مقاوم در برابر حریق

دیوار جدا کننده مقاوم در برابر حریق

 

نصب صفحات مقاوم در برابر حریق-FR

نصب صفحات مقاوم در برابر حریق-FR

سیستم حفاظت ساختمان در برابر حریق

سیستم حفاظت ساختمان در برابر حریق

نصب زیر سازی فلزی

نصب زیر سازی فلزی

 

دیدگاهتان را بنویسید