55652-MedPic

 

شبکه توری:
این شبکه از جنس فایبرگلاس به عرض ۱۰۰ سانتی متر بوده و بر روی تمامی سطح، در داخل اندود سیمانی مخصوص قرار می گیرد و آن را مسلح می نماید.

 

دیدگاهتان را بنویسید