از زمان روی کار آمدن شرکت کناف شرکتی که براداران کناف آن را تاسیس کردند تا به الان تمایلات سازندگان برای استفاده از آن روز به روز بیشتر شده است این امر سبب شده است که شرکت کناف گستره ی فعایت خود را افزایش دهد و به گسترش شرکت های خود در سطح بین المللی بپردازد.
خوشبختانه کشور عزیزمان ایران نیز از این توانسته در این حوزه فعالیت هایی داشته باشد و شرکت هایی را تاسیس کرده است.
فعالیت شرکت کناف عموما در زمینه ساخت و ساز خشک می باشد و بسیاری از این شرکت ها کمک عظمیمی به رشد وتوسعه ی صنعت ساخت و ساز در ایران کرده اند.
اعتبار شرکت کناف وابسته به فعالیت درست و صحیح آنها و همچنین تجربه ی کاری آنها در این زمینه دارد.
می دانیم که اگر کار کناف را به افرادی که در این زمینه تخصص ندارند بسپاریم ممکن است اتفاقات چندان ناخوشایندی پدیدار شودو یا کار تمیز و مناسبی ارایه نگردد پس مهمترین عامل برای داشتن یک نتیجه مناسب می تواند انتخاب شرکت کناف باشد.
در ایران سازمان ها و شرکت هایی که در حوزه ی کناف فعال هستند زیاد می باشند اما یکی از بهترین های شرکت کناف که در ایران فعالیت دارد شرکت نوین ساخت می باشد که در زمینه ی کناف، سقف کاذب،انواع تایل ها،سقف مشبک ،اجرای کناف و مواردی از این قبیل تجربه ی چندین ساله دارد و آماده ی ارایه خدمات به هموطنان عزیمان می باشد.