همان طور که درباره ی عایق کاری حرارتی از خارج مواردی را ذکر کردیم دانستیم که این نوع از عایق کاری حرارتی موجب خواهد شد تا نوسانات دمای داخلی ساختمان کمتر گردد و این کار به وسیله ی عایق کاری حرارتی خارجی به راحتی امکان پذیر می باشد. این نوع از عایق کاری بیشتر در ساختمان هایی مورد استفاده قرار خواهد گرفت که به طور دائم استفاده می شوند به طور مثال ساختمان مسکونی از جمله ساختمان هایی می باشد که از آن برای این کار استفاده می شود.

همچنین برای زیباسازی دیوارهای خارجی ساختمان و سقف آن از کناف استفاده می گردد که مدل های مختلفی از کناف وجود دارد که شما می توانید آن را در سقف ساختمان خود با انواع متفاوت به کار ببرید.

برای عایق کاری حرارتی خارجی در قسمت خارجی دیوار از اندود سیمانی بر روی شبکه توری استفاده می گردد که این کار از مواد مورد نیاز در هنگام به کار گیری این نوع از عایق ها می باشد.

عایق کاری حرارتی داخلی

نوعی دیگر از عایق کاری برای داخل ساختمان مورد استفاده قرار میگیرد و به آن عایق کاری حرارتی داخلی نیز گفته می شود که کاملا با کناف متفاوت می باشد.

در واقع از عایق کاری حرارتی داخلی به این دلیل استفاده می شود تا اینرسی حرارتی ساختمان به کمترین میزان خود برسد. همچنین می توان از عایق کاری حرارتی داخلی بر عکس عایق کاری خارجی برای ساختمان هایی استفاده می شود که به طور منقطع کاربرد دارند و استفاده می شوند که این نوع از عایق کاری مناسب ترین برای این نوع ساختار محسوب می گردد. به طور مثال سالن کنفرانس یکی از این نوع ساختمان هایی می باشند که از عایق داخلی برای آن بیشتر استفاده می گردد.

در واقع به کارگیری عایق کاری حرارتی داخلی برای استفاده از این سالن ها و ساختمان ها می توان فضای مورد نظر را در زمان کمتری گرم تر یا سردتر نمود که این مورد یکی از ویژگی های بارز عایق کاری حرارتی داخلی نیز محسوب می شود.

ارزان ترین کناف