در مطلب قبلی درباره ی عایق کاری مواردی را ذکر کرده ایم، که این عایق ها دارای خاصیتی می باشند که می توانند ضریب هدایت حرارتی کم تری را نیز داشته باشند. در واقع این دیوارهای عایق به عنوان بخشی بزرگی از پوسته ی ساختمان را تشکیل می دهند که همچنین مصالحی که برای آن مورد استفاده قرار می گیرند دارای عایق حرارتی بسیار مناسبی می باشند و مهم ترین خواص آن ها چنین ویژگی نیز می باشد. یکی دیگر از مصالحی که به عنوان بخش بزرگی برای ساختمان ها مورد استفاده قرار می گیرند کناف می باشند که آن ها هم به عنوان نقش عایق حرارتی عمل خواهند کرد.

یکی از موارد بسیار مهمی که در خصوص عایق حرارتی همگن قابل ذکر می باشد آن است که در صورت برخورد رطوبت با آن ها امکان از دست رفتن خاصیت عایق بودن آن ها نیز وجود خواهد شد.

نوعی دیگر از دیوارهای عایق حرارتی وجود دارند که به عنوان نوعی کناف مورد استفاده قرار می گیرند و به صورت دو لایه می باشند و از آن ها برای مصالح بنایی نیز استفاده می گردد. این دیوارهای دو لایه بدین صورت می باشند که در بین آن ها از یک لایه میانی استفاده شده است که به عنوان عایق عمل خواهد کرد.

البته نکته ای که در اینجا مد نظر است با توجه به نوع عایق بودن این گونه از دیوارها و با توجه به میزان مقاومت حرارتی آن ها، میزان ضخامت هریک از این دیوارهای حرارتی متفاوت می باشند و برای آن که میزان مقاومت حرارتی آن ها کمتر باشد در لایه میانی آن ها تنها از ۱۰ سانتی متر لایه هوا استفاده می شود.

با این حال نیز می توان گفت میزان ضخامتی که برای این دیوارها استفاده می شود به نسبت در حالت عادی زیاد می باشد و در صورتی که بخواهیم چنین ساختاری را نیز پیاده کنید برایتان دشوار خواهد بود بنابراین بهتر است از کناف که نوعی ساختاری جدید محسوب می گردد استفاده شود.

نکته ی دیگری که در این خصوص وجود دارد آن است که برای قسمت داخلی این گونه از دیوارها از اندود داخلی نیز استفاده می شود و قسمت خارجی آن شامل نما می باشد.

در مطلب بعدی درباره ی عایق کاری حرارتی خارجی مواردی را بیان خواهیم کرد.

قیمت کناف