معمولا پروژه های کناف به دو دسته بزرگ و کوچک تقسیم می شوند که اعلام قیمت کناف این پروژه ها به صورت زیر می باشد.

۱- پروژه های بزرگ کناف:

به آن دسته از پروژه هایی گفته می شود که متراژ مصرف کناف در آن حداقل ۲۰۰ مترمربع باشد که در این صورت قیمت کناف به صورت متری اعلام می شود البته قیمت متری کناف با توجه به نوع کار متفاوت می باشد. مثلا قیمت باکس کناف با قیمت ساده ی کناف یکی نمی باشد و بنا به مقدار مصرف سازه و پانل کناف و اجرت نصاب و بتونه کار قیمت کناف اعلام می شود.

۲- پروژه های کوچک کناف:

به آن دسته از پروژه هایی گفته می شود که معمولا متراژ مصرف کناف آن ها کمتر از ۲۰۰ متر مربع است که در این صورت معمولا قیمت های کناف به صورت کلی یا چکی اعلام می شود البته در بعضی مواقع که نیاز به اجرای سقف یکپارچه کناف در این پروژه ها می باشد امکان اعلام قیمت به صورت متری برای کناف فراهم می باشد.

قیمت های اعلامی کناف به صورت متری نیز خود شامل چند نوع اعلام قیمت کناف می شود.

  • اعلام قیمت متر طول کناف که معمولا برای باکس های نور مخفی – قاب پرده کناف – نور مخفی های دو طرفه کناف – پوشش زیر فن کوئل ها و کانال های کولر کاربرد دارد.
  • اعلام قیمت کناف به صورت متر مربع که معمولا برای سقف های یکپارچه کناف کاربرد دارد.
  • اعلام قیمت براساس جنس مصرف شده کناف در پروژه که معمولا در این روش یک قیمت کلی اعلام می شود و ملاک قیمت جنس مصرفی کناف با یک ضریب پرت مشخص محاسبه می شود.

نکات مهم در قیمت گذاری کناف

لازم به ذکر است که در استعلام قیمت کناف چند نکته خیلی قابل تامل می باشد.

۱- پیمانکار کناف از چه نوع متریالی برای پروژه کناف شما استفاده می کند.
۲- آیا قیمت پیشنهادی پیمانکار کناف شامل همه ی مراحل اجرای کار کناف از جمله حمل جنس کناف – نصب کناف – بتونه کناف – ماستیک کناف و … می شود و یا قرار است با هر مرحله از شما هزینه ای جداگانه دریافت نماید.
۳- پیمانکار کناف امکان ضمانت کار کناف خود را به چه وسیله ای دارد؟
۴- آیا پیمانکار کناف از پروژه های آموزش دیده کناف استفاده می نماید؟
۵- طریقه ی محاسبه ی متره کناف پیمانکار به چه صورت می باشد؟

و عوامل دیگری که در قیمت ها تاثیرگذار می باشد.