خدمات فنی مهندسی در خصوص اجرای کناف

مشاوره در انتخاب ساختار کناف

در سیستم هایی که غالبا به صورت ساخت و ساز خشک می باشند بایستی ساختار مناسبی را در این مورد استفاده نمود. در موارد مختلفی که از ساختارهای گوناگون استفاده می شود هریک از آن ها دارای ویژگی های به خصوصی می باشند که در صورتی که به مرحله ی طراحی برسد بایستی تمامی مشخصات کارایی و عملکرد آن مانند قابلیت و ویژگی های مکانیکی و فیزیکی تعیین باشد.

به طور مثال در ساختار کناف که در مراحل ساخت و ساز ساختمان ها مورد اجرا قرار می گیرد ویژگی ها و قابلیت های مختلفی از قبیل عایق حرارتی و صوتی ، مقاومت استاتیکی و ساختاری آن در برابر حریق در نظر گرفته خواهد شد.

همچنین در ساختار کناف با توجه به انواع مختلفی از دیوارها می توان ساختارهای گوناگونی را در نظر گرفت که این دیوارها می تواند شامل دیوارهای جداکننده داخلی، دیوارهای جداکننده بین دو واحد آپارتمانی، دیوار راهروها و همچنین دیوار سلول های تر و… باشد که این نکته را بایستی در نظر داشت که با توجه به شرایط مختلف می توان مناسب ترین ساختار را انتخاب کرد و در نظر گرفت.

اجرای دوره آموزشی

با توجه به آنکه آموزش در این زمینه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است بنابراین در زمینه ی تحقق اجرای کیفی سیستم های ساخت و ساز خشک، شرکت های مختلفی که در زمینه ی اجرای کناف فعالیت می کنند، در اقدامی مراکز مختلفی را جهت آموزش در نظر می گیرند تا مطالب فنی و روش های درست در خصوص نصب و اجرای کناف را در دوره های آموزشی کوتاه مدت به گروه های مختلف اجرایی و نظارتی نیز آموزش دهند.

این دوره ها شامل سیلابس های تعیین شده می باشند که در دوره های گوناگونی نیز مورد آموزش قرار می گیرند.

بازرسی فنی پروژه ها

این نوع بازرسی بیشتر برای اطمینان یابی و صحت یافتن از چگونگی اجرای سیستم های ساخت و ساز خشک صورت می گیرد که این نوع بازرسی در مراحل گوناگون اجرایی و به صورت ادواری انجام خواهد شد.