مزایای مهانیت:

امکان اجرای اقتصادی دهانه های بلند تا ۱۵ متر بدون ستون با استفاده از قالب های مهانیت یکی از مهمترین مزایای مهندسی و معماری مهانیت است که این امر در چندین پروژه تجاری و پارکینگ اجرا شده است. بتن ریزی و اجرای یکپارچه این سقف موجب لرزش کمتر، ممان اینرسی بالا و کاهش وزن سازه می شود.

 کاهش مصرف بتن و فولاد

– کاهش مصرف بتن و فولاد

– حذف انواع بلوک های سقف از جمله فوم و حمل و نقل آن

– حذف تیرچه پیش ساخته و هزینه ساخت و حمل و نقل آن

– ایمنی در اجرا، حریق و زلزله

– کاهش ضخامت تمام شده سقف

– کاهش وزن سازه، ممان اینرسی بالاو لرزش کمتر

– اجرای اقتصادی سقف با دهانه های بزرگتر از ۸ تا ۱۵ متر

– حذف تیرچه دوبل در سقف تیرچه بلوک

– دسترسی آسان و عبور آزاد تاسیسات از داخل سقف

– افزایش ارتفاع سقف

– عایق کاری، جلوگیری از پوسیدگی و تعمیر ارزان تاسیسات

– کاهش کف سازی، پوکه ریزی و اجرای آسان سقف کاذب

– یکپارچگی سقف و سازه، عدم نیاز به شکستن سر تیرچه و جابجایی خاموت

 

 

روند اجرایی مهانیت:

 

 1. اجرای ستون و تیر

1. اجرای ستون و تیر

6. اجرای آرماتور

6. اجرای آرماتور

 2. زیرسازی ساده در سیستم های مهانیت

2. زیرسازی ساده در سیستم های مهانیت

 5. اجرای تیرچه درجا

5. اجرای تیرچه درجا

 4. قالب بندی (وافل دوطرفه)

4. قالب بندی (وافل دوطرفه)

 3. قالب بندی (وافل یک طرفه)

3. قالب بندی (وافل یک طرفه)

7. تعبیه مسیر تاسیسات

7. تعبیه مسیر تاسیسات

بتن اکسپوز

 

 

با توجه به تنوع بسیار زیاد در ابعاد دهانه ها در پروژه های مختلف، به منظور قالب بندی درست  و بهینه، قالب های مهانیت در ابعاد متنوع تولید و بهره برداری شده اند تا بتوانند هر دهانه با ابعاد مختلف را پوشش دهند. در همین راستا قالب ها در طول های ۵۰، ۱۵،۱۰  سانتیمتر تولید شده اند.

همچنین با توجه به نیاز پروژه می توان این قالب ها را برای اجرای وافل ها دو طرفه و یک طرفه به کار برد. نمونه هایی از این قالب بندی ها در زیر آورده شده اند.

  1. اندازه قالب: ۱۵ سانتیمتر

این قالب به صورت درپوش در دو انتهای قالبهای بهم متصل شده استفاده می­شود.

 

 

 

مهانیت

 

 

نمونه ای از قالب بندی یک طرفه:

نمونه ای از قالب بندی یک طرفه

 

سیستم مهانیت جایگزین مناسب، با کیفیت و ارزان قیمت برای سیستم سنتی تیرچه و بلوک می باشد و با طراحی های مربوط به سازه و ستون گذاری آن هیچ گونه مغایرتی ندارد.

 

نمونه ای از اجرای وافل دو طرفه

 

 

نمونه ای از اجرای وافل دوطرفه :

در سیستم مهانیت تیرچه های پیش ساخته حذف میگردد و به جای آن از تیرچه های درجا استفاده می گردد. استفاده از تیرچه درجا نسبت به تیرچه پیش باعث کاهش قابل توجه از مصرف میلگرد و آرماتور می شود. همچنین به دلیل بتن ریزی تیرچه و سقف به صورت همزمان، سقف سلبیت بیشتری داشته و موجب لرزش کمتر، بهبود عملکرد در زلزله، اجرای درست و دقیق مقطع T  شکل سقف و …

 

نحوه اجرای تیرچه های درجا

 

 

نحوه اجرای تیرچه های درجا در تصاویر زیر نشان داده شده است.

 

 

 

 

مهانیت شرکت نوین ساخت

 

مهانیت نوین ساخت

 

 

 

 

 

 

 

پروژه مهانیت نوین ساخت

 

دیدگاهتان را بنویسید