گروه تولیدی فرسان از همکاران و کارفرمایان محترم دعوت به بازدید از غرفه این شرکت در نمایشگاه بین المللی ساختمان مینماید.

نمایشگاه بین المللی تهران – سالن ۳۸(آلمان) – غرفه گروه تولیدی فرسان

تاریخ ۹۸/۰۵/۰۶ لغایت ۹۸/۰۵/۰۹

کسب اطلاعات بیشتر