ردیفنام پروژهمحل پروژهمتراژ(مترمربع)
نام کارفرما
۱برج تجارت جهانی فردوسی میدان فردوسی۱۵٫۰۰۰حاج آقای کلائی
۲ساختمان مسکونی سعادت آباد سعادت آباد۱۲٫۰۰۰آقای مهندس مقدم
۳ساختمان مسکونی آقای مهندس رضایی تهرانپارس۴٫۰۰۰آقای مهندس رضایی
۴ساختمان مسکونی میرداماد۴٫۵۰۰خانم مهندس پاشا
۵برج باغ امیر نیاوران-دزاشیب۸٫۵۰۰آقای مهندس حسینی
۶مجتمع تجاری – اداری مهدیار نیاوران-باهنر۷٫۰۰۰آقای مهندس حسینی
۷مجموعه تالارهای پذیرایی ارس شهریار- آدران۵٫۰۰۰آقای مهندس دهقانی
۸برج مسکونی اندرزگو۸٫۰۰۰شرکتNCG