55065-MedPic

 

پیچ های اتصال سازه به سازه کناف ( LB-LN )

از پیچ های نوع LN ( نوک تیز ) برای اتصال سازه های فلزی با ضخامت تا ۷/۰ میلیمتر به یکدیگر و از پیچ های نوع LB ( سرمته دار ) برای اتصال سازه های فلزی با ضخامت بیش از ۷/۰ و کمتر از ۲۵/۲ میلمتر به یکدیگر استفاده می شود. ( توضیح این که مجموع ضخامت های لایه های فلزی را باید درا نتخاب نوع پیچ در نظر گرفت. )

پیچ های LB-LN به ترتیب در طولهای ۹ و ۵/۹ میلیمتر عرضه می شود.