55064-BigPic

 پیچ های کناف از نوع BlackPhosphate می باشد و برای اتصال صفحات روکش دار گچی به سازه های فلزی استفاده می شود .
_________________________________________________

موارد استفاده:

این پیچ ها دارای طول هائی به میزان ۲۵mm, 35mm , 45mm , 55mm می باشند و برای اتصال صفحات روکش دار به سازه های فلزی به ضخامت تا ۰٫۷mm استفاده می شوند. برای اتصال صفحات به سازه های فلزی به ضخامت بیشتر از ۰٫۷mm و کمتر از ۱٫۲mm از پیچ سر مته دار ۲۵ از نوع ( T.B 3.5×25) استفاده می شود .

جهت اتصال سازه های فلزی تا ضخامت ۰٫۷mm به یکدیگر از پیچ مخصوص نوع (L.N 3.5×9) و برای اتصال سازه های کناف به سازه های فلزی به ضخامت بیش از ۰٫۷mm و کمتر از ۱٫۲mm از پیشچ سر مته دار نوع (L.B 3.5×9.5) استفاده می شود .

_________________________________________________

ترکیبات:

این پیچ ها از ترکیبات Black Phosphate می باشند .