55064-BigPic

 پیچ های کناف از نوع BlackPhosphate می باشد و برای اتصال صفحات روکش دار گچی به سازه های فلزی استفاده می شود .
_________________________________________________

موارد استفاده پیچ اتصال:

این پیچ ها دارای طول هائی به میزان ۲۵mm, 35mm , 45mm , 55mm می باشند و برای اتصال صفحات روکش دار به سازه های فلزی به ضخامت تا ۰٫۷mm استفاده می شوند. برای اتصال صفحات به سازه های فلزی به ضخامت بیشتر از ۰٫۷mm و کمتر از ۱٫۲mm از پیچ سر مته دار ۲۵ از نوع ( T.B 3.5×25) استفاده می شود .

جهت اتصال سازه های فلزی تا ضخامت ۰٫۷mm به یکدیگر از پیچ مخصوص نوع (L.N 3.5×9) و برای اتصال سازه های کناف به سازه های فلزی به ضخامت بیش از ۰٫۷mm و کمتر از ۱٫۲mm از پیشچ سر مته دار نوع (L.B 3.5×9.5) استفاده می شود .

_________________________________________________

ترکیبات پیچ اتصال:

این پیچ ها از ترکیبات Black Phosphate می باشند .

 

انواع پیچ اتصال

55079-MedPic

انواع پیچ اتصال کناف

55668-MedPic

پیچ های کناف

55065-MedPic

پیچ اتصال سازه به سازه

پیچ های اتصال سازه به سازه کناف ( LB-LN )

از پیچ های نوع LN ( نوک تیز ) برای اتصال سازه های فلزی با ضخامت تا ۷/۰ میلیمتر به یکدیگر و از پیچ های نوع LB ( سرمته دار ) برای اتصال سازه های فلزی با ضخامت بیش از ۷/۰ و کمتر از ۲۵/۲ میلمتر به یکدیگر استفاده می شود. ( توضیح این که مجموع ضخامت های لایه های فلزی را باید درا نتخاب نوع پیچ در نظر گرفت. )

پیچ های LB-LN به ترتیب در طولهای ۹ و ۵/۹ میلیمتر عرضه می شود.

55064-BigPic

پیچ اتصال پانل به سازه

پیچ های اتصال پنل به سازه کنال ( TB-TN ):

از پیچ های نوع TN( نوک تیز ) برای اتصال صفحات گچی به سازه های با ضخامت تا ۷/۰ میلیمتر و از پیچ های نوع TB ( سرمته دار ) برای اتصال صفحات گچی به سازه های با ضخامت بیش از ۷/۰ و کمتر از ۲۵/۲ میلیمتر استفاده می شود ( توضیح این که مجموع ضخامت های لایه های فلزی را باید در انتخاب نوع پیچ در نظر گرفت).

پیچ های TN و TB در طول های ۵۵،۴۵، ۳۵، ۲۵ میلیمتر عرضه می شوند

 

دستگاه پیچ زن کناف

دستگاه پیچ زن کناف

پاسخی بگذارید