55064-BigPic

 

پیچ های اتصال پنل به سازه کنال ( TB-TN ):

از پیچ های نوع TN( نوک تیز ) برای اتصال صفحات گچی به سازه های با ضخامت تا ۷/۰ میلیمتر و از پیچ های نوع TB ( سرمته دار ) برای اتصال صفحات گچی به سازه های با ضخامت بیش از ۷/۰ و کمتر از ۲۵/۲ میلیمتر استفاده می شود ( توضیح این که مجموع ضخامت های لایه های فلزی را باید در انتخاب نوع پیچ در نظر گرفت).

پیچ های TN و TB در طول های ۵۵،۴۵، ۳۵، ۲۵ میلیمتر عرضه می شوند.