انسان همواره از زمان تولد تا هنگامی که از دنیا برود دوست دار زیبایی و نوآوری است و به نوزیستی و نواندیشی علاقه مند است و از این رو به چیز هایی که این حس ا در او ایجاد میکنند هم  علاقه دارد وهمیشه در زندگی خود ابزار ها و چیزهایی را می آفریند که او را در این امر یاری کند واما یکی از این موارد که در زیبایی و نو زیستی بشر کمک میکند ابرخی ابزار ها و مصالح صنعتی مانند کناف است و مسلما به شخصی نیاز است تا با استفاده از آن به ایجاد این حس در انسان کمک کند یکی از افرادی که در  زمینه یکی از این ابزارها به نام کناف فعالیت دارد بدون شک کناف کار استکسی که در اجرای کناف نقش مهم و حیاتی دارد و مسولیت انجام کار با کناف را بر عهده دارد، افرادی در شرکت هایی که در زمینه اجرایی کناف فعالیت دارند یا همان کناف کارها باید در این زمینه بسیار دقیق و هوشمندانه عمل کنند تا از بروز مشکلات جلوگیری کنند.
کناف کار کسی که مهمترین نقش را در اجرای کناف بر عهده دارد زیرا تمام زیبایی و جلوه ی کناف بستگی به دقت و ظرا فت شخصی است که وظیفه ی انجام و اجرای درست و بی نقص کناف را برعهده دارد و کناف کاراگر در درست انجام دادن وظیفه ی خود کوتاهی کند مشکلاتی به وجود می آید که چندان خوشایند نیست و جلوه ای که کناف دارد را از آن میگیرد که این وضوع بسیار بد است و تا حدودی ممکن است از تعداد نفراتی که طرفدار کناف هستند بکاهد.
کناف کار در بخش اجرایی و یا نصب کناف نقش ایفا میکند و در نهایت کار تنها عملکرد او می تواند در محبوبیت کناف تاثیر بگذارد چرا که اصلی ترین بخش کار را برعهده دارد و باید نهایت تلاش خود را انجام دهد تا از بروز مشکل جلوگیری کند.
این شغل یعنی کناف کاری یک شغل جذاب و مهیج است و بسیار ساده و بدون هزینه های بالا میتوان آن را انجام داد.
همان طور که با پیشرفت فناوری صنعت کناف هم پیشرفت میکند کناف کار نیز باید مطابق با آن پیش برود و مهارت های خود را به روز رسانی کند.