همان طور که در مطالب قبلی ذکر کردیم منابع فراوانی از انرژی در کشور ما وجود دارد که به بهره برداری می رسد. اما بایستی مراقب باشیم این انرژی با ارزش به صورت بی رویه مصرف نگردد و سبب اتلاف آن نشویم.

یکی از مواردی که سهم به خصوصی در مصرف انرژی نه تنها در کشور ما بلکه در کل دنیا دارد ساختمان ها می باشد که در آنجا مقدار کلی از انرژی رد و بدل می شود و با این حال شما می توانید با به کارگیری کناف در سقف و دیوار ساختمان خود در مقدار زیادی از این انرژی صرفه جویی نمائید. همچنین رعایت الگوی بهینه ی مصرف انرژی یکی از بیشترین روش هایی می باشد که می تواند برای کاهش هزینه ها و برای جلوگیری از استفاده ی بی رویه ی ذخائر موثر باشد. این امر موجب می شود درصد زیادی از آلودگی های زیست محیطی کاهش یابد و همچنین پیامدهای ناگواری که امکان دارد در خصوص مصرف بی رویه ی آن پیش بیاید کمتر گردد.

تمامی این عوامل به وسیله ی رعایت الگوی مصرف انرژی و همچنین استفاده از ابزارهایی مانند کناف برطرف می گردد. در بیشتر مناطق کشورمان، در بعضی از مواقع سال، شرایط دمایی به خصوص در فضای خارج به گونه ای می باشد که نیاز است فضای داخلی ساختمان را کنترل نمائید و این کار به وسیله ی وسایل گرمایشی و سرمایشی صورت خواهد گرفت. در صورتی که این کار انجام شود برای ساکنین آن ساختمان شرایط آسایشی حرارتی و راحتی فراهم می گردد. البته این موضوع از جهات دیگر بعد منفی هم دارد و آن این است که امکان دارد در این بین انرژی زیادی به هدر رود که دلایل آن را در ادامه خواهیم ذکر کرد.

در واقع در صورتی که میزان انتقال حرارت از پوسته ی خارجی فضای ساختمان افزایش یابد، برای ان که شرایط آسایش حرارتی فراهم گردد انرژی مورد نیاز افزایش خواهد یافت و همچنین ضروری می باشد جبران انرژی هدر رفته، به طور مکرر این انرژی یعنی سرمایشی و گرمایشی مصرف گردد.

اما می توان با انجام عملیاتی و در خصوص تمهیدات لازم، میزان انتقال این حرارت از پوسته ی خارجی ساختمان ها را کاهش داده و همچنین این امر تاثیر بسیار زیادی در صرفه جویی و جلوگیری از مصرف بی رویه ی آن خواهد داشت.